Monthly Archives: July, 2014

[Fanfiction Contest] No.7 – Nắng và Mưa (Homin)

Author:changmin’slife
Disclairmer:
Yunmin nhất định là của mình (trong fic và trong mơ!>”<)
Rating:
13+
Category:
Tự đọc và cảm nhận
Paring:
Yunmin,Yunjae
Status:
Finish
Summary:
Nắng…và …mưa….

 

Nắng và mưa.

Continue reading →

[Fanfiction Contest] No.6 -Chocolate Love (Homin)

Title : CHOCOLATE LOVE

Author : Hego

Paring : Homin

Rating : pg13
Continue reading →