Monthly Archives: August, 2014

[Fanfic Contest] No.20 – Ti Amo (Minho)

Tên fic: Ti Amo

Tên author : Gaupooh.

Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn.

Pairing: Minho.

***

NOTE: Trong ngoặc [….] là suy nghĩ của nhân vật.

Continue reading →

[Fanfiction Contest] No.19- Ảo Giác (Minho)

Tên fic: Ảo Giác

Tên author: Suri

Thể loại:

Pairing: MinHo

Summary:

Tình yêu của chúng ta tựa như loài hoa anh túc.

 

***

Continue reading →

[Fanfiction Contest] No.18 – L’Amour est bleu (Homin)

Author: thanh_nhan46 (Thanh Nhan Bui@facebook)

Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.

Rating: K

Pairing: HoMin

Category/Genre: Fluff

Poster: Yi JyN

A/N: Trong fic có sử dụng lyric Saronaya no natsu dịch bởi Harukimiki

Summary:

em đợi gió

mây lặng

nắng nghiêng

sóng ngừng

em đợi mưa

ngày qua

lưng chừng

xanh thẫm

L’Amour est bleu

Continue reading →